CENTRUM MEDYCZNE KEPLERA 1

REJESTRACJA: +48 535 651 555

UMÓW WIZYTĘ ONLINE

RODO Centrum Medyczne Keplera 1

1. Wstęp

Centrum Medyczne Keplera 1 (dalej "Centrum Medyczne") dba o ochronę danych osobowych swoich pacjentów oraz użytkowników strony internetowej. Niniejsze informacje dotyczą zasad przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej "RODO").

 

2. Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Centrum Medyczne Keplera 1, z siedzibą przy [adres siedziby], NIP: [numer NIP], REGON: [numer REGON].

 

3. Cele przetwarzania danych

Dane osobowe pacjentów oraz użytkowników strony internetowej Centrum Medycznego przetwarzane są w celu:

  • Zapewnienia odpowiedniego funkcjonowania strony internetowej, w tym zapewnienia bezpieczeństwa i monitorowania ruchu na stronie.

  • Udzielania informacji oraz odpowiedzi na zapytania pacjentów i użytkowników.

  • Realizacji umów o świadczenie usług medycznych, w tym umów dotyczących wizyt lekarskich, fizjoterapii oraz innych terapii oferowanych przez Centrum Medyczne.

  • Prowadzenia rozliczeń finansowych za świadczone usługi.

 

4. Rodzaje przetwarzanych danych

Centrum Medyczne przetwarza dane osobowe, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, dane medyczne pacjentów oraz dane zbierane za pomocą plików cookies i podobnych technologii w celu analizy ruchu na stronie.

 

5. Podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących ochrony zdrowia oraz umów zawartych między pacjentem a Centrum Medycznym.

 

6. Udostępnianie danych

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w tym pracownikom Centrum Medycznego oraz podmiotom świadczącym usługi wspierające działalność Centrum Medycznego (np. dostawcom usług IT).

 

7. Okres przechowywania danych

Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów, w których zostały zebrane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

8. Prawa osób, których dane dotyczą

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Centrum Medyczne, mają prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz przenoszenia danych.

 

9. Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres e-mail: [adres e-mail] lub pisemnie na adres siedziby Centrum Medycznego.

 

10. Zmiany w Polityce RODO

Polityka RODO Centrum Medycznego Keplera 1 może ulec zmianie w związku z ewentualnymi zmianami przepisów prawa lub procedur przetwarzania danych osobowych. Aktualna wersja Polityki RODO zawsze będzie dostępna na stronie internetowej Centrum Medycznego.

 

Data ostatniej aktualizacji: [data aktualizacji]

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką RODO. Dziękujemy za zaufanie i korzystanie z usług Centrum Medycznego Keplera 1.

Ul. Jana Keplera 1/4

60-158 Poznań

CENTRUM MEDYCZNE KEPLERA 1

Copyright © Centrum Medyczne Keplera 1

REJESTRACJA: +48 535 651 555